השאירו פרטים

השאירו פרטים »

מדיניות שמירת הפרטיות

הצוות הרפואי של Care laser נבחר בדקדוק ובקפידה. 
העיניים שלכם יקרות לנו ביותר ואנו נעשה הכל כדי שטיפול הסרת המשקפיים שלכם
יערך בצורה המקצועית ביותר.

המידע המובא להלן מיועד לסייע לך, המשתמש באתר אינטרנט ו/או באפליקציה (להלן: "האתר") של קר שירותי רפואה בע"מ (להלן: "קר" ו/או "החברה"), להבין את מדיניות האבטחה והפרטיות של מאגרי המידע של קר מתוך מודעות לכך שהגנה על הפרטיות ושמירה על המידע הינו מרכיב חשוב בקשר שבין קר לבינך. 

 האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

איסוף מידע והשימוש בו 
קר אוספת מידע לגבי המשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המידע שנאסף באתר הינו משני סוגים – מידע כללי על המשתמשים באתר ומידע  אישי הנמסר על ידי המשתמשים באתר. 

כמו כן, קר מנטרת ורושמת בקובץ לוג (LOG) ) פעולות המבוצעות על ידי המשתמשים באתר כפי הנדרש ממנה על פי דין.

מידע כללי על המשתמשים באתר 
קר אוספת באופן שגרתי מידע כללי אודות המשתמשים באתר. מידע כללי זה נאסף על בסיס אנונימי, באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ו/או פרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. 

המידע הכללי לגבי המשתמשים באתר נועד להוות כלי נוסף לשיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. 

מידע אישי 
קר אוספת מהמשתמשים באתר מידע אישי, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני או כל מידע אחר הנדרש לצורך מתן השירות באתר, רק כאשר המשתמש באתר בוחר למסור מידע אישי כאמור מרצונו החופשי, או כאשר הוא נדרש לכך לצורך קבלת השירותים באתר, או לשם יצירת קשר עימו, או כאשר קר עורכת סקר מקוון על בסיס התנדבותי.  

קר אוספת מהמשתמשים באתר מידע על מנת לספק שירות וטיפול שוטף במוצרים שרכשו המשתמשים, ולשם ניהול ותפעול של אותם מוצרים, לצרכים סטטיסטיים, עדכון וטיוב המידע במאגרי המידע הממוחשבים של קר, ניהול הקשר עם לקוחות החברה, שיווק מוצרים ושירותים, עיבוד המידע (כולל פילוח ואיפיון) למטרות אלו ודיוור ישיר.

המידע שנמסר על ידך הינו נכס של קר וקר תשמור על סודיות המידע האישי בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 ועל פי כל דין.

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981, הנך מאשר, כי ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים אותם מסרת בעת הרשמתך לאתר הינם נכונים ומדויקים ונמסרו על ידך מרצונך החופשי. עוד ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים כאמור בסעיף זה ישמרו במאגר המידע הרשום של החברה שמספרו 164305.

היה ותהיה מעוניין/ת להוסיף ו/או לתקן מידע שמסרת ו/או להימחק ממאגר המידע הנ”ל, תוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בדוא"ל לכתובת: office@care.co.il.

קר לא תעביר את המידע האישי אודותיך לצד שלישי כלשהו, פרט לרשויות כאשר קיימת חובה על פי דין למסור להם מידע או דיווחים ו/או בהתאם לצו שיפוטי המחייב את קר למסור מידע אודותיך לצד שלישי ו/או לגורם מטעם קר לצורך קיום התחייבויותיה כלפיך  ולא תעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים באתר ללא הסכמתך המפורשת.

כאמור לעיל, קר תעשה שימוש במידע שנמסר על ידך באמצעות האתר כדי ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים שלה העשויים לעניין אותך, בכפוף לקבלת הסכמתך לכך. אם אינך מעוניין בקבלת מידע שיווקי בדיוור כאמור, באפשרותך לבחור בכל עת שלא לקבל דיוור כאמור באמצעות "עדכון פרטים אישיים והעדפות" באתר ו/או באפליקציה. 

זכותך לגשת בכל עת למידע האישי שמסרת דרך "עדכון פרטים אישיים והעדפות" לשם בדיקת נכונות המידע ואמינותו. גישה זו תתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמא שתימסר לך בסיום תהליך הרישום. 

אבטחת מידע וסודיות 

קר עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות הנתונים שנמסרו על ידך בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. 

אבטחת המידע באתר נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך. לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות. 

ההתקשרות בין הדפדפן שלך לבין שרת קר מאובטחת בשיטות אבטחה חדישות ומחמירות ובאמצעות מנגנוני הצפנה. אמצעי האבטחה נועדו למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים באינטרנט. 

עם זאת, למרות האמצעים שנוקטת והמאמצים שמשקיעה קר לשמירת סודיות הנתונים ואבטחת המידע האישי של המשתמשים באתר, אין ביכולתה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות או שימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר. 

לפיכך, במקרים כאמור, קר לא תהיה אחראית כלפיך בשל כל נזק שיגרם, ככל שיגרם, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובע מחדירות בלתי מורשות של אחרים. 

צדדים שלישיים ושרתי פרסום
אנו עשויים להשתמש בצדדים שלישיים, ובכלל זה שרתי פרסום, לשלוח או להציג לכם פרסומות, הטבות ומבצעים בשמנו. צדדים שלישיים אלה עשויים להשתמש גם ב"עוגיות" ("cookies") או בטכנולוגיות אחרות על מנת לסייע לנו לשלוח או להציג לכם פרסומים שונים, וכדי לעקוב אחר יעילותם.

על מנת להשתמש בשירות, אתם עשויים לאפשר לנו ולשירותים שלנו לבצע אינטראקציה עם רשתות חברתיות השייכות לצדדים שלישיים כגון "פייסבוק", שתספק לנו נתונים אודותיכם.

סמכות שיפוט
לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר למסמך זה ו/או הנובע ממנו. בית המשפט ידון לפי הדין הישראלי.

יצירת קשר
במידה ויש לכם שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, תוכלו ליצור עמנו קשר בכל עת בכתובת office@care.co.il.

כללי
היות והאתר הינו אתר דינמי המתפתח ללא הרף, יחד עם חידושי הטכנולוגיה, מומלץ לשוב ולעיין במסמך זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. קר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של שמירת פרטיות ואבטחת מידע. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם הראשון. 

לתשומת לבך, מדיניות פרטיות זו, הינה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר החל על השימוש באתר ואין בה כדי לגרוע או למעט מהוראותיו.

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

השאירו
פרטים
»

השאירו פרטים »

*בכפוף לתנאי השימוש והתקנון

לקבלת שיחה מנציג מלאו פרטיכם או חייגו – 2273*

דילוג לתוכן